Úvod Názory Videa Aktuálně Rozdíly Řešení


ÚvodStart webu 11.11.2015 - Na tomto webu vyjadřuji své obavy a protest proti příjímání muslimských imigrantů z Afriky a arabských zemí a proti islamizaci Evropy a ČR. Uvádím zde mnoho odkazů na informace prokazující negativní důsledky této imigrace a islamizace. 

 Nynější nebezpečí nás neohrožuje zřetelně, jako války či přírodní katastrofy, ale lstivě usiluje o naši bezbrannost. Masová imigrace je pomalý proud vody, úporně erodující naše břehy. Snaží se schovat za masku humanity a soucitu, ale její pravá tvář je okupace.

  Islám vznikl na Arabském poloostrově mezi pastevci koz. Za 100 let obsadil území od Afriky až po Indii. Obsadil vzdělanou a kulturní Persií, Egypt, Mauretánii. Vnutil těmto zemím Islám. Jejich kulturu, vzdělanost, literaturu, totálně zničili a dál ji nerozvíjeli.

  Před cca 40ti lety bylo v Západní Evropě jen několik málo mešit a pár tisíc muslimů. Dnes je tam tisíce mešit, milióny muslimů, tisíce islámských škol a školek, které učí segregaci a islámským pravidlům, a také stovky muslimských enkláv kde vládne šaria a ze kterých bylo vytlačeno původní obyvatelstvo. A kdo tohle všechno způsobil ? Byli to snad teroristé ? NE ! Byli to ti tzv. umírnění muslimové ! Šíří ideologii islámu pouhou svojí přítomností a početností. Tento trend bude samozřejmě pokračovat dokud se nedostanou k moci. V Belgii kandiduje islámská politická strana která se ani netají tím, že chce zavádět šariu. Dokonce i naši muslimové oznamují, že mají politické ambice. Je nepochybné, že se muslimové nesmíří s životem jako menšina v křesťansko - ateistické zemi plné homosexuálů, feministek a nezahalených žen. Jsou to snad teroristé ? NE ! Jsou to ti "mírumilovní neškodní umírnění" muslimové ! V okamžiku, kdy bude mít země muslimskou vládu, je tato země již nevratně islámská ! - Muslimové se nepotřebují stát většinou v celé zemi, stačí, když postupně islamizují nejdůležitější města.

Zahalené ženy a muži v dželábíjích fungují na ulici de facto jako chodící propaganda, jako důkaz islamizace veřejného prostoru, stejně tak jako uniformy okupační armády připomínají poraženým jejich podrobení. Je to symbol otevřené invaze cizí kultury a symbol touhy muslimů žít odděleně od zbytku společnosti a jejích hodnot.

NEEXISTUJE ŽÁDNÝ DEMOKRATICKÝ ISLÁM !

 " Problém islámu jsou samotní muslimové. Jinak řečeno prostředí, ve kterém jsme vyrůstali (ať už arabské či to platí i na konvertity z bývalého SSSR a Balkánu) je prostředí diktatury. Diktatura je způsob života a řízení, které se odráží na celou společnost i na fungování samotných rodin, kde jeden rozhoduje a ostatní poslouchají. Upřímně nevidím jiné řešení, v zájmu fungování většinové společnosti v tak kritické době, než zrušení veškerých islámských organizací .... Dávat muslimům možnost se shromažďovat pod jakoukoliv organizací, znamená vracet je do svého prostředí diktatury, kde jediný funkční vztah, je vztah síly a zastrašování z jedné strany a slabost a poslušnost ze strany druhé." muslim Hatem Berrezouga.

Nejdříve shlédněte video: Tři fáze islamizace a Nucená kolektivní sebevražda evropských národů
Vrcholný dánský imám přiznává, že cílem migrační vlny je, aby muslimové dobyli Evropu.


  "Je tu jedna pravda, kterou si můžete snadno ověřit: islám má ve svém základním učení ambici dobýt celý svět - slovem, a když to nepůjde, klidně i mečem. Islám má také ve svém programu pozabíjet všechny odpůrce islámu. Takže i já se obávám vyhlazování - ovšem za strany muslimů. Proto zásadně odmítám _muslimské_ imigranty, kteří se hrnou do Evropy. A každého, kdo takovéto imigranty vítá či nějak podporuje, považuji za nebezpečného extremistu, který přivádí Evropu do války. Protože s lidmi, kteří mají ve svém učení výše uvedený program, k válce prostě dříve či později dojde, pokud jich zde bude přibývat. "

Zavedení islámského práva sharia podporuje většina evropských muslimů

Británie: Alláh nám dal tuto zem a každé koleno si poklekne při Alláhovu jménu !

PLAZIVÁ ISLAMIZACE ČESKA !

PLAZIVÁ ISLAMIZACE ČESKA 2 !

Všechno, co jste kdy chtěli vědět o islámu (ale báli jste se zeptat)

Proč muslimové bojují za svoje práva v Evropě? Proč ne v islámských zemích?

Multikulturalismus skončil, západu nic nedlužíme

Nejčastější mýty o islámu

FATWÁ – legální výzva k vraždě, takový je islám

Muslimové v celé Evropě zkouší, co si mohou dovolit a Evropa jen ustupuje, a tak bude islám stále sílit. Každý kdo není líný si sehnat informace ví, že u muslimů se musí sledovat jejich počty. Jakmile dosáhnou určitého procenta v populaci, přestanou být umírnění a tolerantní. Muslimy nemůžeme posuzovat jako jednotlivce, ale jako komunitu, v ní se totiž chovají jinak.

Vyznavač islámu má stejné zaměření jako vyznavač nacismu = stejná ideologie
  Islám není náboženství, ale doktrina a životní kodex. Je to komplex pravidel pro život, pro sociální vztahy, kulturu, právo, finančnictví atd. Vychází z historického a kulturního dědictví Arabů, kteří byli kočovnými bojovníky a loupežníky. Víra v Alláha je jen součástí islámu. Povinností Muslima je šířit islám a nevěřící konvertovat, nebo zabít. Odpor k islámu je odpor k barbarské kultuře, jejíž součástí je Šaríja, násilí na ženách, krutostné zabíjení a terorizmus ve jménu Alláha, jakož i naprostá náboženská intolerance.

Prvním krokem islamizace v zemích Středního východu, kdysi křesťanských, bylo umlčení zvonů. Pak kříže zmizely.
A nakonec zmizeli i křesťané.


Zkušenost bývalé muslimky .... " musím potvrdit, že se nejen nechtějí integrovat, ale oni se také ,,nemůžou,, integrovat do naší kultury, protože by to mezi muslimskými souvěrci znamenalo odpadlictví "

Hidžáb zakrývající část nebo celou hlavu a krk není módním a kulturním doplňkem muslimských žen. Pro ně je to příkaz. Ženy si nevybírají, jestli ho budou nosit či nikoliv. " Zneužíváte sílu svého úřadu, jestliže šátek na hlavě představujete jako symbol svobody, přestože slouží k pohlavnímu apartheidu, útisku, donucování a rozlišování mezi mravnou počestnou ženou a prostitutkou! "

Považujte islám za nepřítele číslo 1 a udeřte.
... " Nevěřte muslimům, protože nikdy nevíte, kdy budou inspirováni svým náboženstvím a vrazí vám nůž do zad. Pokud muslimové nejsou pod vaší botou, budou u vašeho hrdla. Doufám, že lidé v Evropě zjistí, že Evropská unie má nacistický původ a zbaví se této ďábelské entity se jménem EU. Nenávist neskončí do té doby, dokud bude existovat islám."

Smrtelná hrozba hord agresivních muslimů Evropě. Reálné nebezpečí, že podlehneme.
... " kvůli úspěchu určité islámské strany v parlamentních volbách a kvůli ústupkům politických stran původního obyvatelstva – umožní, že se islám díky své vitalitě dostane do popředí. Spoléhá se na to, že porodnost Evropanů je tak kriticky nízká a muslimů naopak tak vysoká, že nebude nutné násilné dobytí. Džihád je reálnou součástí života celé muslimské obce. A není to jenom džihád meče, ale i džihád slova, džihád činu a džihád myšlenky a muslim je povinnen ten džihád v nějaké formě celý život provozovat. Islamismus vyrůstá z islámu. Bez islámu, bez Koránu, bez Mohammedova učení by islamismus neexistoval. Děti migrantů budou vycházet ze škol s nízkým vzděláním, nebudou zařaditelní do pracovního procesu a vzniknou problémy."

Lhát se v islámu může. ... Přetvářka a lhaní jsou v rámci islámského náboženství a práva za určitých podmínek povoleny. Například komentáře koránu citují Mohamedova společníka Abu ad-Dardu, který řekl: „Na některé lidi se usmíváme, ve svých srdcích je však proklínáme.“ A Mohamedův vnuk al-Hassan řekl: „Přetvářka je přijatelná do dne zmrtvýchvstání.“ Taktéž významný islámský teolog Abu Hammid Ghazali napsal: „Řeč je prostředkem k dosažení cílů. Je-li takového cíle možné dosáhnout jedině lhaním, a ne pravdou, lež je v případě přípustného cíle přípustná… a v případě povinného cíle povinná."

Ač Korán naoko neschvaluje lhaní a lhaní je haram, existují výjimky. Většinou se uvádějí dvě formy lhaní nevěřícím psům:
takija a kitman.
... " Většinou v případech, kdy je nutné získat důvěru nemuslimů, aby je pak bylo možné lépe porazit-pokořit. Taqiyya – prohlášení něčeho, co není pravda. Překrucování faktů, zveličování pozitiv a zamlčování negativ znamenající oprávněné klamání v zájmu šíření islámu. Kitman – Lhaní – vynechávání faktů.


Muslimové agresivně lobbují za islám na českých školách. Ředitelé se bojí nařčení z rasismu
... " Muslimové po českých školách požadují přizpůsobení se islámu. Zdaleka se však nejedná jenom o nošení nějakých šátků. Studenty muslimského vyznání mají požadavky na zřízení speciální místnosti coby modlitebny, přestávky na modlení i v době vyučování, nebo požadavek studentek, aby je neučili muži."

Uprchlíci přišli dobývat a stát se vašimi pány. Buď vyhladíte islám, nebo islám vyhladí vásOmezování svobody slova, stále více nikábů na veřejnosti, tiše tolerované šaría soudy... Kapitulace Západu, varuje italský publicista

Islamizace ČR běží na plné obrátky

Konec demokracie v Evropě...."Truchlivý obraz rostoucího politického vlivu muslimských voličů na politické dění v zemích západní Evropy. Sebevražedná lehkomyslnost evropských vládců, „kteří snad z hlouposti, snad za peníze, přenechávají Evropu kus po kuse muslimským nájezdníkům". Tito sem tentokrát nepřicházejí s meči a kopími, ale vyzbrojení neomezenými rozpočty naftových dolarů a miliony nadšených stoupenců. Podplácejí politiky, financují proimigrantské neziskovky, skupují nemovitosti, vytváří muslimské enklávy, staví mešity a nejrůznější ‚islámská kulturní centra‘, které slouží jako výchozí body islámské radikalizace. Muslimové nás přicházejí ovládnout pod převlekem „uprchlíků“"

ISLAMIZACE TEPLIC

Tepličtí muslimové volají "Češi - kurvy!"

Afričtí a arabští uprchlíci žijí nelegálně i u nás v ČR. Nájezdy migrantů.
V Praze, Brně, Karlových Varech, Jáchymově a dalších místech se objevují mladí muži a zahalené ženy, co v žádném případě nevypadají na studenty anebo turisty. Přes nehlídané hraniční přechody běžně chodí uchazeči o německý azyl na naše území. Sociální dávky, které pobírají v SRN, utrácejí u nás. Za dávky si kupují lázeňské pobyty, anebo si pronajímají byty.

Můžeme integrovat islám do naší společnosti?

Kostely se mění v mešity ..." Islamizace zkrátka probíhá a neustále se zrychluje, ať už se to někomu líbí, nebo ne. Dá se říci, že jde o největší změnu Británie od příchodu Vikingů nebo Normanů. O tom, proč někteří lidé tuto skutečnost stále popírají, můžeme jen spekulovat. Buď současnou Británii dostatečně neznají, nebo musí mít nějaký jiný důvod."

Syrská jeptiška burcuje kvůli uprchlíkům: Probuďte se, nebo je budoucnost zničena
... " Nemyslím si, že lidé, kteří žijí podle hodnot Koránu, pro nás mohou být dobří," řekla a dodala, že existuje „79 veršů, které vyzývají k zabíjení bezvěrců. Upozorňuje, že 96 procent obyvatel na celém Středním východě vyznávalo až do osmého století křesťanství a že toto číslo je nyní jen šest procent."


Pravda o islámu

Burka či hidžáb jsou viditelné symboly islámu a muslimové proto své ženy využívají k tomu, aby si původní obyvatelstvo zvykalo na to, že islám přichází a sílí !!!

Islám, tato absurdní teologie nemorálního beduína, je mršinou, která otravuje naše životy.
Kdyby se Hitler prohlásil za Proroka, chránili by svobodou vyznání i nacismus.
Neexistuje neradikální islám, jen nedbale naplňovaný.


Největší lež současnosti? "Islám je náboženství míru"

Islám ve válce s demokracií: Nevěřte lžím, varuje think tank ... " V současné historii a v rámci 57 muslimských zemích v Organizaci islámské spolupráce (OIC) nebyl nikdy nikde islám slučitelný s demokracií, svobodou projevu, lidskými právy a právními jistotami."


Multikulturalismus je novodobý fašismus postavený proti původním bílým občanům Evropy.

"Nálepka či nadávka extrémisti, xenofobové, islamofobové, rasisti nebo fašisti není argument, ale ukazuje jen myšlenkovou nedostatečnost těch, kteří je vyslovují." Miloš Zeman

Imigrace zabíjí Švédsko! Dopadne takto i Česká republika?
... " Švédsko od jedné z nejbezpečnějších zemí na světě k jedné z nejvíce násilných zemí.
Švédsko je na pokraji kolapsu v důsledku migrujících zločinců. "

Hranice mezi islámem a extremismem Z 1,6 miliardy muslimů:
-584 milionů schvaluje trest smrti za odpadnutí od islámu
-748 milionů trest smrti za cizoložství
-1,1 miliardy chce zavést právo šaría jako státní právo


Na světě má být jen jedno náboženství – islám, zní jasný příkaz z koránu i úst Mohameda.
Historik Vlastimil Vondruška: Pokud islám ovládne Evropu, bude to kvůli naší slabostiIslám znamená podřídit ! My se islámu nesmíme podřídit a nesmíme mu ustoupit !

Tolerance k netoleranci je zbabělost ! Ayaan Hirsi Ali

Za maskou dobra agresivita a arogance ... " Nesmíme trvat na své kultuře, protože tím urážíme islám."

Erdogan: Rozumím migrantům, asimilace je zločin proti lidskosti! ... " Thilo Sarrazin jako první v Německu poukázal na neúspěšnou integraci migrantů vyznávajících muslimské náboženství a analyzoval její příčiny: - podprůměrná integrace do pracovního trhu - nadprůměrná závislost na sociálních dávkách - podprůměrná účast na vzdělávání (zejména žen) - nadprůměrná porodnost (vyšší než v zemích odkud přišli) - tendence k vytváření ghett - nadprůměrná religiozita s příklonem k fundamentalistickým směrům islámu - nadprůměrná kriminalita. Erdogan prohlásil: Neexistují islám a islamismus. Existuje jen jeden islám. Kdo říká něco jiného, uráží islám. Turecké migranty považuji za svůj islamistický výsadek v Evropské unii. Proto se nesmějí integrovat - „Rozumím vaší senzibilitě, jíž projevujete vůči asimilaci, velmi dobře. Nikdo od vás nemůže očekávat, že se asimilaci podrobíte. Neboť asimilace je zločin proti lidskosti." "

Turecko ohrožuje Evropu i třetí generací migrantů. ... Demokracie není pro nás víc než vlak do nějž nastoupíme, abychom se snadněji dostali k cíli. Mešity jsou naše kasárna, minarety jsou naše bajonety, kopule naše přílby, věřící naši vojáci.

Stop islamizaci! (Adventní výzva pro kněze)... " Vrcholem kolaborace katolické církve je, že přijala 200 milionů korun za to, že pokryteckým způsobem prosadí islamizaci skrze Charitu. "

  Jsem docela obyčejný občan České republiky, který doposud neměl potřebu veřejně hlásat svůj názor. Situace v Evropě je ale nyní natolik vážná, že jsem se rozhodl tímto webem vyjádřit své obavy z přílivu muslimských uprchlíků - imigrantů, a z rozšíření Islámu v Evropě. I když se zatím zdá, že se tento problém netýká České republiky je asi jasné, že nebudeli se v Evropě ihned řešit, bude rakovina islámu rozšířena i k nám.  Zastavit islamizaci Švédska a Belgie už vidím nereálně a Německo by za pár let mohlo dopadnout stejně. Mít pak za souseda Německo-Islámský stát nebude pro nás žádná výhra. Dá se totiž předpokládat, že s rostoucím počtem muslimských voličů se časem dostanou muslimové i do vrcholné politiky kde začnou prosazovat islámské právo. ... Muslim přiznává: Hlavním cílem je islamizace Evropy ! ... " Každý rok se situace zhoršuje, přibývá mešit, No Go Zones, vražd ze cti a dalších islámských specialit. Dokonce se přejmenovávají umělecká díla a zakazují křesťanské svátky a symboly, aby to neuráželo muslimy. " Za 25 let vzrostl počet muslimů ze 450 miliónů na 1,25 miliardy. V německu je už na 2500 mešit ! Muslimové chápou každou úspěšně postavenou mešitu či islámskou školu za další dobytou muslimskou oblast.

Varování z Egypta před islamizací Evropy !"
Koncept hidžry nebo džihádu prostřednictvím emigrací, se slaví v Koránu jako záslužné prostředky pro šíření islámu do nových teritorií.
Tvrdé slová austrálskeho predsedu vlády proti imigrantom"

Vyměníme islám za naši svobodu?
..." Muslimové, pokud jsou ve větším počtu, začínají najednou měnit své přátelské chování a nerespektují pravidla hostitelské země a že chtějí (i násilnou cestou) prosadit svou ideologickou vizi islamizované Evropy s prakticky nulovými právy žen a netolerancí vůči jiným - sekulárním - názorům. "
Umění lži jako nástroj islámu k dobytí světa.

Winston Churchill o islámu: Podle zákonů Mohameda musí každá žena patřit nějakému muži jako majetek, buď jako dítě, žena nebo konkubína, což neumožňuje konečné zrušení otroctví a to do té doby, dokud bude islám existovat a mít moc.“

Bývalý muslim a znalec koránu o islámu, uprchlících i genocidě křesťanů.


Marine Le Pen: EU se proměnila v hrobku národů a byl zaveden nový druh otroctví ... Každá země má svoji DNA, svoji historii, svoji identitu. Francie je země řecko-římské kultury a křesťanské civilizace. To určuje náš způsob života, náš kalendář. To určuje způsob jak se chováme k druhým. To určuje vztahy mezi muži a ženami.

Suad Salehová v televizním rozhovoru obhajovala znásilňování nemuslimských žen a uvedla, že o zotročování a sexuálním zneužívání nevěřících dívek se skutečně v Koránu píše a je zde schvalováno.

"Multikulturalismus je zdvořilé ustupování roztahovačnému hostu, který vás postupně vytěsňuje z vašeho příbytku," řekl zavražděný nizozemský režisér Theo van Gogh a měl zatraceně pravdu.


Islám je satanské náboženství!
... " Před tím jsme byli většinou, ale muslimové k nám přišli z pouště a vše ovládli. Jejich náboženství jim dalo právo utlačovat ostatní a udělat z nich podlidi. Víra v islám je doprovázena nenávistí k nemuslimům. V Evropě jsou muslimové vnímáni jako pokorní a tolerantní lidé, ale tak to není. Jakmile se jejich komunita někde rozvine, posílí, tak začnou dělat problémy."

Skončí Evropa jako Libanon?
Probíhá okupace Evropy, zatím beze zbraní.
Islám ve Francii a jeho nehorázné požadavky

  Mám vážné obavy, že naši politici podlehnou tlaku německých vlastizrátců a i naše země bude zaplavena imigranty z Afriky a arabských zemí. Mnoho odborných článků, studií, výpovědí a reportáží o dosavadní realitě dokazují, že většina muslimů není ochotna se přizpůsobit evropskému životu a jejich záměrem je naopak zavedení islámských pravidel a hodnot. Jakákoliv naše pomoc a ústupek je v jejich očích chápána jako naše slabost a výraz podřízenosti ! Integrace většiny muslimských imigrantů se nezdařila ani u dalších generací. Ekonomický přínos je záporný a bezpečnostní riziko obrovské. Nenechte se ošálit reportéry, kteří ukazují hlavně matky s dětmi, 80% migrantů jsou statní chlapi a navíc ekonomičtí imigranti, protože bezpečných zemí na své cestě minuli mnoho.

z diskuze: " Češi se nebojí nějakých uprchlíků. Pokud půjde totiž opravdu o uprchlíky, tak jim Češi pomohou. Ale pokud jde o ekonomické migranty, kteří přináší Islám - stačí se podívat do Západní Evropy, kterou již takto obohatili - tak tyto lidi v České kotlině Češi zkrátka nechtějí."

Očekávat od migrantů přínos je absurdní. Ekonom předkládá čísla a fakta

  Islám je netolerantní a násilnické nábožensko-politické uskupení jehož záměr je po 1400 let neměnný - ovládnout planetu !  A bohužel se mu to daří, především za podpory totalitních režimů Saudské Arábie, Kataru a dalších islámských zemí včetně Turecka. Peníze, které ziskávají z prodeje ropy investují do islamizace západních zemí, mimo jiné i podporou terorismu, imigrace, politické stimulace a "promigrační charity".Prostudujte tento web, který soustřeďuje soupis událostí týkajících se muslimů a imigrantů, jejich povahy a záměrů.
Přečtěte si články, shlédněte videa, uvažujte nad rozdíly.

Bůh s námi !

PODPOŘIT